ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9-10 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9-10 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
  • Κωδικός Προϊόντος: ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 9 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
  • Διαθεσιμότητα: Επικοινωνήστε μαζί μας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ 10m

Μεταλλικός ιστός φωτισμού στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, τεσσάρων
τμημάτων κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-5.
Το πρώτο τμήμα έχει μήκος 2m και αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου
Ø 159mm και πάχους 5mm.
Το δεύτερο τμήμα έχει μήκος 2m και αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου
Ø 127mm και πάχους 3mm.
Το τρίτο τμήμα έχει μήκος 3m και αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου
Ø 114mm και πάχους 3mm.
Το τέταρτο τμήμα έχει μήκος 3m και αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου
Ø 89mm και πάχους 3mm.
Οι συνδέσεις των ανωτέρω τμημάτων του ιστού είναι κατάλληλα διαμορφωμένες
από πιεστικό μηχάνημα ώστε η μεγαλύτερη διάμετρος να δεχθεί εφαρμοστά το άκρο
της μικρότερης, όπου και εισέρχεται 100mm εντός αυτής.
Ο κορμός του ιστού εδράζεται σε χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα διαστάσεων
400mm x 400mm και πάχους 16 mm.
Η ανωτέρω πλάκα φέρει, τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 12mm, σχήματος
ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 200mm x 100mm.
Η πλάκα έδρασης φέρει ακόμη κεντρική οπή διαμέτρου 100mm για την είσοδο
των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές διαμέτρου
Ø 30 mm για την στερέωσή του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια)
διαμέτρου Μ24mm.
Ο ιστός φέρει θυρίδα σε απόσταση 800mm από τη βάση του, διαστάσεων
286 x 80mm για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως.
H θυρίδα κλείνει με θύρα από έλασμα ίδιου πάχους στερεωμένη με βίδες
ανοξείδωτες. Η θύρα τοποθετημένη δεν προεξέχει του ιστού.
Στην κορυφή φέρει σιδηροσωλήνα μήκους 200mm διαμέτρου Ø 76mm και πάχους
3mm ως υποδοχή για βραχίονα φωτισμού ή βάσης προβολέων.
Οι συγκολλήσεις γίνονται από πιστοποιημένους τεχνίτες με μηχανές τελευταίας
τεχνολογίας MIG, είναι ευθύγραμμες στεγανές και επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση
του υλικού τουλάχιστον κατά 80%.
Ο ιστός μετά τον οπτικό, διαστασιολογικό και λειτουργικό έλεγχο λειαίνεται
σχολαστικά και κατόπιν γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης
ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2
)

Ολόκληρη η διαδικασία κατασκευής και προώθησης του ιστού καθώς και τα υλικά
πού χρησιμοποιούνται ελέγχονται συνεχώς σύμφωνα με τα
πρότυπα πιστοποίησης κατά ISO 9001:2015.
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται είναι St 37-2 και
συνοδεύεται πάντα από τα ανάλογα πιστοποιητικά.

ΑΓΚΥΡΙΟ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΙΣΤΟΥ 10m

Το αγκύριο αποτελείται από τέσσερις ντίζες γαλβανισμένες
διατομής 24mm μήκους 750mm με σπείρωμα καλά
επεξεργασμένο.
Οι τέσσερις ντίζες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με λάμες
40 x4mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένες, περιμετρικά σε δύο
σημεία και δύο χιαστί (πάνω-κάτω) για την αποφυγή
μετακίνησής τους κατά την διαδικασία εγκιβωτισμού και για

μεγαλύτερη επιφάνεια συγκράτησης με το μπετόν. Κάθε ντίζα συνοδεύεται από δύο
ροδέλες και δύο περικόχλια

ΒΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
Μεταλλική βάση στήριξης προβολέων στην κορυφή του ιστού.
Η βάση αποτελείται από την χοάνη που εφαρμόζει στον ιστό και την τραβέρσα που
τοποθετούνται οι προβολείς. Η χοάνη είναι ανάλογης διατομής και μήκους σύμφωνα με την
απόληξη του ιστού.
Η χοάνη εισέρχεται στην κορυφή και σφίγγει με τέσσερις βίδες Μ10.
Στην κορυφή φέρει τραβέρσα από γωνιά 50 x 50 x 5mm, ή κοιλοδοκό ή στρατζαρισμένη
λαμαρίνα ανάλογου μήκους για την τοποθέτηση προβολέων.
Η βάση μετά την απόξεση, καθαρισμό και λοιπών εργασιών γαλβανίζεται εξ ολοκλήρου εν
θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο πάχος
επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2