Όροι εγγύησης

Βρίσκεστε εδώ:: Aρχική » Όροι εγγύησης »
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος είναι η ΑΝΤΡΕ Α.Ε.Β.Ε Για την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

 

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής ήαντικατάστασης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Τα προϊόντα καλύπτονται με εγγύηση (2) ετών, από την ημερομηνία αγοράς τους. Η εγγύηση αναφέρεται σε δωρεάν, αντικατάσταση ή ανταλλακτικά ή επισκευή-αποκατάσταση, οποιαδήποτε είναι καταλληλότερη και ευκολότερη.

 

Η Εγγύηση δεν καλύπτει, σπασίματα, συνήθως φθειρόμενα μέρη, προβλήματα που προκαλούνται από εξωτερικά αίτια, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, μετατροπές, και μαστορέματα (Παράκληση δείτε λεπτομέρειες κατωτέρω).

 

Τα εμπορεύματα είναι κορυφαίας ποιότητας , έχουν υποστεί πολλαπλά τεστ αντοχής και ελέγχους ασφαλείας, έχουν τελικά ελεγχθεί από τους Ελέγχους Ποιότητας των κατασκευαστών πριν από τη συσκευασία τους και φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης CE ( σήμα πιστότητας). Επιπλέον έχουν δοκιμαστεί και εγκριθεί για συμμόρφωση και ποιότητα από διάφορα διεθνή Ινστιτούτα Καταλληλότητας (TUV, SEV, IMQ, KEMA, UL, κλπ) Για τον λόγο αυτόν καλύπτονται από (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Εντός της περιόδου εγγύησης οποιεσδήποτε βλάβες ως αποτέλεσμα των ελαττωματικών υλικών ή κακοτεχνίας θα διορθωθούν δωρεάν. Η εγγύηση αφορά είτε δωρεάν αντικατάσταση του ελαττωματικού αντικειμένου, ή δωρεάν παροχή των κατάλληλων ανταλλακτικών ή δωρεάν επισκευή σε χώρους μας, αν αυτό είναι δυνατόν. Διατηρούμε το δικαίωμα και είναι στη δική μας διακριτική ευχέρεια να αποφασίσουμε ποια είναι η καλύτερη και η πιο δίκαιη και αποδοτική λύση και για τους δύο μας. Ωστόσο παρακαλούμε να έχετε πάντα υπόψη σας ότι δεν σας φωτίζουμε μόνον αλλά … σας φροντίζουμε κιόλας …..

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει και εμείς δεν θα ευθυνόμαστε για:
  • Γρατζουνιές και σπασίματα εκτός αν αυτές οφείλονται στη μεταφορά και θα πρέπει να αναφερθούν εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραλαβή των εμπορευμάτων για να επιληφθεί η αποζημίωσή τους από την ασφάλιση για μεταφορά.
  • Τα προβλήματα που προκύπτουν από εξωτερικές αιτίες όπως ατυχήματα, κατάχρηση εξουσίας, κατάχρηση, κακοδιαχείριση, αμέλεια, φωτιά, κλοπή, βανδαλισμό, πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, ταραχές, στάσεις, κακόβουλες ενέργειες, πραξικοπήματα, τρομοκρατίες, έκρηξη, σεισμό, πλημμύρα, φυσική καταστροφή, ή οποιαδήποτε άλλη εξωτερική αίτια που δεν σχετίζεται με το ελάττωμα του προϊόντος.
  • Συνθήκες που υποδηλούν ζημιές που προκύπτουν από εσφαλμένη ή ακατάλληλη ή ανεπαρκή ή κακή εγκατάσταση ή συναρμολόγηση, υπερβολές και απότομες διακυμάνσεις αιχμές-βυθίσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες πέραν από εκείνες που ορίζονται στις προδιαγραφές αντοχής του προϊόντος, την έλλειψη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες οδηγίες, κακοδιαχείριση, από αμέλεια, ατύχημα κατά τη μεταφορά ή επεμβάσεις και πειράματα-“πατέντες”.
  • Επίσης η εγγύηση δεν είναι πλέον έγκυρη (παύει η ισχύς της) μετά από οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, εργασίες, επισκευές τροποποιήσεις και αλλαγές σε οποιαδήποτε εξαρτήματα του προϊόντος από κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που δεν ανήκει στην εταιρεία μας
Τέλος και σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για παρεπόμενα κόστη ή παράπλευρες ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα, εξ αιτίας των παραπάνω λόγων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι κατασκευαστές και η εταιρεία μας αποποιούμαστε κάθε ευθύνη από την Εγγύηση, για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε πρόσωπα ή πράγματα, που οφείλεται σε ακατάλληλη χρήση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, κακομεταχείριση, αμέλεια ή μαστορέματα σε κάποιο προϊόν.

 

Οι κατασκευαστές (και εμείς επίσης) διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων σε προϊόντα και έντυπα, χωρίς προειδοποίηση. Κανένας κατασκευαστής ούτε η εταιρεία μας θα δεχθούμε καμία ευθύνη από εγγύηση τυχόν βλάβες, ζημιές ή απώλειες σε αντικείμενα ή σε πρόσωπα, που προέρχονται από μια κακή, λανθασμένη ή ακατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση ή συναρμολόγηση ενός προϊόντος, ή λάθος χειρισμούς, αμέλειας ή επεμβάσεις, μετατροπές και πειράματα-πατέντες(πχ μη εγκεκριμένες τεχνικές στεγανοποίησης οπως τοποθέτηση ΓΡΑΣΣΟΥ.κι παρομοιες αλοιφές που προκαλούν οξύδωση του προιόντος).

 

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που έχουν παραχθεί, και να εγκαθίστανται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, με τον ενδεδειγμένο σωστό τρόπο που περιγράφεται στο εμπεριεχόμενο φυλλάδιο οδηγιών. Όλες οι εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν και να βελτιώνουν τις προδιαγραφές, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, καθώς και τους καταλόγους και τιμοκαταλόγους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μόνο αν το προϊόν είναι εντός των προϋποθέσεων της ΑΝΤΡΕ Α.Ε.Β.Ε μπορεί να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ίδιο ή ίδιων δυνατοτήτων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ​Η εγγύηση ισχύει με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.

Γράψου στο newsletter μας!

Copyright © ANTRE SA Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.